Buitengewoon

6 woningen te Den Hoorn te Den Hoorn

Het plangebied ligt aan het noordelijkste deel van de Dijkshoornseweg te Den Hoorn, direct aan het water de Look. Globaal ten westen van Delft en ten oosten van de Harnaschpolder, waarbij het dichtstbijzijnde deel van de Harnaschpolder wordt ontwikkeld als een woon- en werklandschap.

Buitengewoon te Den Hoorn bestaat uit 6 rijwoningen (karakteristieke lintbebouwing) direct langs de Dijkshoornseweg, waarbij de 2 hoekwoningen een verbijzonderde uitstraling zullen krijgen ten opzichte van de 4 tussenwoningen.

P. van der Niet B.V. heeft opdracht gekregen om deze woningen te voorzien van zowel de W- als de E-installaties.