Ontwerp & Advies

Ontwerp & Advies

Er zijn installatieconcepten en –producten te over op de markt! Wij geven u graag inzicht in dit overweldigende aanbod om zo een optimale installatie te krijgen, die duurzaam, betrouwbaar en vooruitstrevend is en past bij uw wensen.

Om levensduurkosten te minimaliseren en het comfort van een gebouw te optimaliseren is een doordacht ontwerp essentieel. Wij hebben ruime ervaring in het ontwerpen en adviseren van technische installaties voor nieuwbouw-, renovatie-, of transformatieprojecten, zowel voor conventionele als innovatieve duurzame systemen.

Door onze brede én specialistische kennis op al onze vakgebieden, beschikken wij over de vaardigheid om al tijdens de ontwerpfase goed inzicht te hebben in de onderlinge verbanden tussen de verschillende installaties. Mogelijke conflicten die de installaties onderling kunnen veroorzaken kunnen wij hierdoor al in een vroeg stadium onderscheppen en voorkomen.

Voorafgaand aan de ontwerpfase brengen wij uw plan, wensen en eisen zorgvuldig in kaart en toetsen deze aan de huidige wet- en regelgeving. Op basis van onze analyse, nauwkeurige berekeningen en know-how van technische innovaties brengen wij een gedegen advies uit. Desgewenst ontwerpen en realiseren wij vervolgens de technische installaties volgens de geldende (veiligheids-)normen en richtlijnen.


Ontwerpmethodes

Design & Build

Bij een conventionele aanpak worden verschillende partijen aangetrokken die afzonderlijk van elkaar het project technisch en kostentechnisch doornemen. Zonder overleg tussen de partijen zal iedere discipline zijn of haar punten in een offerte opnemen en aan de hoofdaannemer aanbieden.

Dit is bij Design and Build niet het geval; hier draait het om een harmonieuze samenwerking tussen ontwerper, uitvoerder en aannemer. Doordat de ontwerp- en bouwfasen elkaar overlappen en dankzij de samenwerking is het mogelijk om gebouwen middels de Design en Build methodiek sneller en eenvoudiger op te leveren.

Naast dit belangrijke pluspunt biedt Design and Build ook voordelen voor de kostenbeheersing doordat partijen (technici, bouwers en architecten) met elkaar overleggen en "problemen" of "uitdagingen" bespreekbaar maken ontstaat er een omgeving waar een ieder zich vrij voelt verbeteringen aan te dragen. Er ontstaat een gezamenlijk doel en dat heeft in het verleden al vaak bewezen dat daardoor taakstellingen eenvoudiger en sneller worden behaald.

De voordelen op een rijtje:

  • Overzichtelijke kostenbeheersing

  • Synergie tussen ontwerpers, inkopers, bouwers en opdrachtgevers

  • Beheersbare en acceptabele planning

  • Hogere kwaliteitsnorm

  • Slimmer bouwen

  • Hoger doel door samenwerken

  • Hogere eigenaarsgedachte

  • Verkorting van de doorlooptijd van een project

  • Eenvoudiger ontwerp

  • Van elkaar leren

BIM

Bouwen in 1 duidelijke taal die iedereen spreekt, met BIM!

BIM staat voor Building Information Model(ling) oftewel Bouwwerk Informatie Model. Het is een methodiek om samen een bouwwerk integraal te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden met alle partners.

In een digitale driedimensionale maquette wordt alle relevante data voor het ontwerp-, bouw- en beheerproces geïntegreerd. Doordat alle betrokken partijen werken vanuit ditzelfde virtuele model is al in een vroeg stadium te zien of aan de verwachtingen en eisen wordt voldaan. Onjuistheden kunnen snel gesignaleerd en opgelost worden en aanpassingen in het digitale prototype zijn bovendien eenvoudiger en dus goedkoper uit te voeren dan in een daadwerkelijk gebouwd model.

3D visualisatie genereert een optimaal inzicht vóóraf en een beter resultaat achteraf!

BIM staat voor een kostenefficiënt bouwproces: geen faalkosten, geen oponthoud en geen informatieverlies, met als belangrijkste doel betere resultaten in een kortere realisatietijd.

BIM, een ideale manier om samen virtueel te bouwen aan een veilige, kwalitatief goede installatie.


©2024 P. van der Niet Katwijk B.V. Alle rechten voorbehouden.

©2024 P. van der Niet Katwijk B.V. Alle rechten voorbehouden.