Renovatie & Transformatie

Renovatie & Transformatie

Het kan u niet zijn ontgaan: de markt is fors aan het aantrekken. Was leegstand niet al te lang geleden nog een zorgenkindje, momenteel ontwikkelen renovatie en transformatie zich tot groeimarkten en beslaan inmiddels naast grootschalige nieuwbouw een groot deel van de bouwproductie.

Traditionele patronen en modellen worden doorbroken, nieuwe concepten toegepast. De aanpak is veelzijdig: revitaliseren, herbestemmen, slopen en wellicht soms weer nieuw bouwen.

Kosten moeten worden bespaard en technische innovaties snel toegepast. Conceptueel bouwen is een onomkeerbare trend geworden. Het aantal transacties groeit, de leegstand lost op. Dit genereert een gigantische dynamiek in de markt, met een sterk aantrekkend effect.

Mede door de snelle groei van de markt voor energiebesparing, duurzame energieopwekking, langer zelfstandig wonen, ontwikkeling naar smart buildings en zoals genoemd transformatie van o.a. kantoorgebouwen is deze omslag ook voor de installatiebranche noodzaak.

Op innovatieve wijze worden bestaande gebouwen energiezuinig gemaakt. Hierin zijn sensortechnologie en luchtwarmtepompen sleutelbegrippen.

Wij als installateur zijn de spin in het web.

©2021 P. van der Niet Katwijk B.V. Alle rechten voorbehouden.

©2021 P. van der Niet Katwijk B.V. Alle rechten voorbehouden.