Duurzame Installaties

Duurzame Installaties

Duurzame gedachte in de realiteit

Nieuwe duurzame technieken en oplossingen zijn noodzakelijk om een steeds bewustere maatschappij te bedienen. P. van der Niet BV richt zich volledig op deze “nieuwe” toekomst van intelligente energievoorziening. Dit doen wij niet omdat het moet, maar juist omdat we geloven dat als iedereen zijn steentje bijdraagt en bewust omgaat met energie, dit een positieve uitwerking zal hebben voor het milieu en de volgende generatie.

Een zonnepaneel of fotovoltaïsch paneel, kortweg PV-paneel is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal fotovoltaïsche cellen op een paneel gemonteerd. De zonne-energie die zo wordt opgevangen is een vorm van het opwekken van duurzame energie.

Gebruik zonne-energie voor opwekken elektra

Een zonnepaneel zet zonne-energie om in gelijkstroom, echter kunnen we met het huidige elektra stelsel in Nederland niet direct de opwekte energie gebruiken, we moeten het omvormen naar een voor ons bekende variant namelijk wisselstroom.

PV panelen kunnen op verschillende manieren worden toegepast en worden aangebracht, vrijstaand op een plat-dak, op een schuin-dak of zelfs verwerkt in het glas. Wanneer een PV paneel wordt aangebracht op een schuin-dak wordt veelal gekozen voor een op-dak systeem.

Gebruik zonne-energie voor opwekken van warmte

Een zonnecollector is een apparaat dat zonlicht omzet in warmte (voor omzetting van zonlicht naar elektriciteit wordt een PV paneel gebruikt). Deze warmte kan vervolgens gebruikt worden voor proceswarmte, het verwarmen van ruimtes of (tap)water.

Gebruik van zonne-energie voor opwekken van warmte kenmerkt zich in 2 systemen:

Zonneboilersysteem

Dit systeem gebruikt de opgewekte warmte voor het aanmaken van warmtapwater (voor het douchen)

Afbeelding zonneboiler systeem

Zonneboilercombi

Dit systeem gebruikt de opgewekte warmte voor het aanmaken van warmtapwater en warmte om een woning te verwarmen.

Afbeelding zonneboiler combinatie

Anders dan een PV-panelensysteem heeft een zonnecollector de meeste opbrengst van warmte als de zon goed schijnt. Op dagen dat het bewolkt is zal er ook warmte worden aangemaakt, echter zal dit veel minder zijn dan wanneer de zonnestralen krachtig aanwezig zijn.

Lucht/water warmtepompen

Bij een lucht/water warmtepomp wordt de warmte gehaald uit de buitenlucht en wordt het huis opgewarmd door middel van een vloerverwarmingssysteem of door radiatoren. Kenmerken van een luchtwater warmtepomp is de buitenunit die veel weg heeft van een buitenunit van een airco installatie en een binnen unit ter grote van een staande koelkast. Voordeel van dit systeem is de relatieve lage aanschaf.

De werking van een lucht/water warmtepomp is vergelijkbaar met de werking van een koelkast. Aan de producten die in de koelkast staan wordt warmte onttrokken, zodat ze worden gekoeld. De onttrokken warmte wordt, met behulp van een koudemiddel, aan de achterzijde van de koelkast afgegeven aan de omgevingslucht.

Bij een warmtepomp werkt dit precies andersom: er wordt warmte aan de buitenlucht onttrokken, deze warmte wordt vervolgens getransporteerd naar de vloerverwarming of radiatoren die de woning verwarmt.

Afbeelding lucht/water warmtepomp systeem

Het systeem bestaat uit een buiten en een binnen unit. De buitenunit kan worden aangebracht op een plat dak, aan de gevel, in een schoorsteen of staand op een balkon of in de tuin.

De binnen unit heeft de afmeting van een grote staande koelkast met hierin verwerkt een voorraadvat voor de aanmaak van warmtapwater. De positie van de binnen unit wordt bepaald in combinatie met de positie van de buiten unit.

Water/water warmtepompen

Afbeelding water/water warmtepomp

Bij een water/water-warmtepompen wordt de warmte uit de bodem gehaald en wordt het huis opgewarmd door een vloerverwarmingssysteem of betonkern activering. In de bodem wordt een wisselaar aangebracht waarna de opgewekte warmte en koude naar de woning wordt getransporteerd. Dit systeem wordt veelal een WKO installatie genoemd. Voordeel van dit systeem is de mogelijkheid tot het koelen van de woning.

Warmte Koude Opslag (WKO) is een methode om energie in de vorm van warmte en koude op te slaan in de bodem, om daarna de energie te transporteren naar de woning. Er zijn 2 verschillende methodes om energie in de bodem op te slaan.

Open bronsystemen

Open grondwatersystemen staan in verbinding met watervoerende pakketten en gebruiken het grondwater om de energie op te slaan of te gebruiken. Deze systemen worden nauwelijks meer toegepast, omdat de regelgeving het veelal niet toelaat om het grondwater op een of andere manier negatief te beïnvloeden.

Gesloten bronsystemen

Bij een gesloten bronsysteem staat de warmtewisselaar niet in open verbinding met het grondwater, maar wordt er gebruik gemaakt van een leidingsysteem dat gevuld is met water en een antivries middel (veelal glycol). De wisselaar bestaat uit een PE leidingsysteem dat aangebracht wordt in een gat in de bodem. De energie wordt door middel van geleiding overgedragen aan de bodem. Om de diepte van een wisselaar te bepalen is het noodzakelijk te weten wat de energiebehoefte is en hoe de structuur van de bodem gelaagdheid is. De structuur kan bestaan uit zand, grind, aarde en klei. Al deze verschillende aardlagen hebben eigenschappen in het opslaan of opwekken van energie. De structuur van de bodem in combinatie met het benodigd vermogen zorgt uiteindelijk voor het bepalen van de diepte van de wisselaar.

WKO installatie

Het is uitermate belangrijk dat de afgenomen warmte in de winter, in de zomer, door het gebruik van koeling, weer in de aardlagen worden aangebracht. Zodra dit jaar in jaar uit wordt herhaald zal de levensduur van de bron optimaal zijn en de kosten voor u als gebruiker zo laag mogelijk.

Op dit ogenblik zijn er heel veel oplossingen verkrijgbaar, maar waar doet u goed aan? Wat is de investering? Wat is de terugverdientijd? Welk systeem past bij de ontwikkeling? Welk systeem voldoet aan mijn wensen? Welke installateur moet ik benaderen? Kan ik rekening houden met een subsidie vanuit de overheid?

Bij P. van der Niet BV kunt u antwoorden krijgen op uw vragen, en gaan we in samenspraak met u de ontwikkeling van een maatwerkoplossing aan.

Een gedegen advies, ontwerp en realisatie, dat is de kern waar wij als installateur voor staan.

©2021 P. van der Niet Katwijk B.V. Alle rechten voorbehouden.

©2021 P. van der Niet Katwijk B.V. Alle rechten voorbehouden.