Klimaatbeheersing

Klimaatbeheersing

Met de juiste klimaatbeheersing creëert u een aangename maar vooral ook veilige en gezonde leefomgeving.

Mechanische Ventilatie

Mechanische ventilatie zorgt ervoor dat er schone lucht in uw huis circuleert. Wij leggen een ventilatiesysteem aan dat vervuilde lucht naar buiten afvoert en schone lucht via ventilatieroosters en eventuele (klep)ramen naar binnen laat stromen. Deze voortdurende luchtverversing van binnenlucht met buitenlucht verzekert u van een gezond binnenklimaat. Voorwaarde is wel dat het ventilatiesysteem deugdelijk wordt ontworpen en aangelegd; P. van der Niet BV verzorgt dit voor u.

Balansventilatie met WTW

Warmteterugwinning voor een gunstige energieprestatie! Bij warmteterugwinning (WTW) wordt er gebruik gemaakt van warmte uit de afvoerlucht voor de voorverwarming van ventilatielucht. Lucht wordt mechanisch afgevoerd en mechanisch toegevoerd. De warmte wordt uit de afvoerlucht onttrokken en toegevoegd aan de verse lucht van buiten. Door deze toepassing van mechanische ventilatie met een warmteterugwin-unit kan veel energie bespaard worden. Ook zorgt het voor meer comfort: van een koude luchtstroom is immers geen sprake meer.

Handmatig en vraaggestuurde ventilatie

Met een driestandenschakelaar is het mogelijk om de ventilatie in uw huis handmatig per zone of vertrek naar behoefte te regelen. Het is echter nog beter om de ventilatie automatisch te regelen op basis van de gemeten luchtkwaliteit. Bij vraaggestuurde ventilatie wordt de ventilatie namelijk automatisch afgestemd op de behoefte, doordat de benodigde hoeveelheid ventilatie berekend wordt d.m.v. sensoren die de luchtvochtigheid en CO2 concentratie registreren.

Er zijn vele ventilatiesystemen en WTW toepassingen realiseerbaar. Wij kunnen u uitgebreid informeren over de verschillende mogelijkheden.

©2021 P. van der Niet Katwijk B.V. Alle rechten voorbehouden.

©2021 P. van der Niet Katwijk B.V. Alle rechten voorbehouden.